Eestkoste seadmise nõustamine

Eestkoste seatakse täisealise piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkoste seadmise otsustab kohus isiku enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu eestkostet vajava isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna töötaja poole.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Linnaosavalitsus juhendab eestkoste seadmiseks vajalike dokumentide vormistamisel. Kui eestkostet vajaval isikul ei ole vanemaid, abikaasat või täisealisi lapsi või need isikud ei ole võimelised kohtule avaldust esitama, koostab ja esitab avalduse kohtule linnaosavalitsus.