Tallinna Kultuuriameti lihtsustatud korras tellitavad teenused

Siin avaldatakse andmed Tallinna Kultuuriameti (edaspidi „hankija”) (registrikood 75014971) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19).

Alusdokumendid:

 Aktiivsed teated:

 

Arhiiv: 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.02.2017