Linnavalitsuse liikmete tööjaotus

Kinnitatud linnapea 17. mai 2016 käskkirjaga nr LSB-28/3

Linnapea Edgar Savisaar
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Perekonnaseisuamet, linnaosade valitsused.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhted riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning linnavolikoguga, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ning välisriikides.

Abilinnapea Taavi Aas
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Transpordiamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: koostöö omavalitsusorganisatsioonidega.

Abilinnapea Kalle Klandorf
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: koostöö jõustruktuuridega (Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine; süüteoennetuse korraldamine.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Kodurahu foorumiga seotud küsimused, rahvussuhted ja integratsioonipoliitika, Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

Abilinnapea Merike Martinson
Koordineerib järgmise ametiasutuse tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Tallinna Tervisekoalitsiooniga seotud küsimused.

Abilinnapea Arvo Sarapuu
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Keskkonnaamet. 

Abilinnapea Eha Võrk
Koordineerib järgmise ametiasutuse tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnavaraamet.

Viimati muudetud: 29.08.2016