Linnavolikogu liikmele

Info linnavolikogu liikmele, sealhulgas toimunud koolituste (istungi töökord, kohalik omavalitsus, halduskogu) esitlused

Ankeet ja pildifail (jpg) edastada fraktsiooni nõunik-abile
Hääletuspuldi kasutusjuhend
Kohad istungisaalis

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Tallinna põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu töökord

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu
Teenistuslähetusse saatmise kord
Teenistuslähetuse ning lähetustulemuste vormistamise kord
Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Huvide deklaratsioonide registri kasutussevõtt
Huvide deklaratsiooni täitmise juhend deklarandile

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus
Linnavalitsuse liikmete asendamine
Linnavalitsuse liikmete vastuvõtuajad

Esitlused:
Kohaliku omavalitsuse õiguslik raamistik, juhtimiskorraldus ja koostöö.pdf
Linnaosa halduskogu.pdf
  1938. a linnaseadus.pdf
  TTÜ 2004. a uuring „Tallinna juhtimise täiustamine”.pdf
Linnaosa halduskogu töökorraldus.pdf

 

 

 

 

Viimati muudetud: 06.04.2017