Mittetulundustegevuse toetamine linnamajandusvaldkonnas

Mittetulundustegevuse toetamine linnamajanduse valdkonnas.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt. Seejuures tuleb arvestada, et projekti või toetatava tegevuse lõpptähtpäev peab olema hiljemalt projekti või tegevuse toimumise eelarveaasta 31. detsember ning enne taotluse esitamist tehtud kuludele ei anta toetust.

Loe edasiKuva vähem

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused – enne taotluse esitamist tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) ja linnamajanduse valdkonna lisatingimustega (LISA 8).

Projektitoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastava, mittetulundustegevusena kavandatava, ajas ja ruumis piiritletud ühekordse tegevuse või tegevuste kogumi (millel on konkreetne eesmärk ja tähtaeg) elluviimiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus. Vt ka Projekti kirjutamise juhendmaterjali, mille leiab siit.

Tegevustoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastava, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus. Vt ka Tegevustoetuse taotluse sisestamise ja menetlemise kasutusjuhend, mille leiab siit.

Projekti- ja tegevustoetuse taotlus tuleb esitada võimaluse korral iseteeninduskeskkonnas (e-teenus). Vajadusel küsige nõu kasutajatoelt telefonil 640 4195.

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Logige sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

Tulemus

 • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või informeeritakse toetuse mitteandmise kohta.
 • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile aruanne koos nõutud lisadega.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad rubriigist „Vormid“.

Isikutuvastus

Taotlus ja selle lisad tuleb digiallkirjastada.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee

Tulemus

 • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või informeeritakse toetuse mitteandmise kohta.
 • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile aruanne koos nõutud lisadega.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Mari Ermann
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404343
E-post: mari.ermann@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

 1. Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad rubriigist „Vormid.
 2. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 10, IV korrus.

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos nõutud lisadokumentidega sekretariaati, aadressil Vabaduse väljak 10, IV korrus.

Tulemus

 • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või informeeritakse toetuse mitteandmise kohta.
 • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile aruanne koos nõutud lisadega.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Mari Ermann
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404343
E-post: mari.ermann@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad rubriigist „Vormid.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega Tallinna Linnavaraametile, aadressil Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

Tulemus

 • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või informeeritakse toetuse mitteandmise kohta.
 • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile aruanne koos nõutud lisadega.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.