Õnnemängude, osavusmängude ja toto korraldamise luba

Nõusoleku andmine õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või mängukoha tegevuse jätkamiseks korraldusloa tähtaja lõppemisel.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või tegevuse jätkamiseks esita kirjalik taotlus, millest nähtub:

  • taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri, taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg;
  • teabe kavandatava mängukoha asukoha ja lahtiolekuaegade kohta.

Lisa mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokument, mis näitab, et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel.

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos vajalike lisadega aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee.

Tulemus

Väljastatakse kirjalik nõusolek või mittenõusolek Maksu- ja Tolliametile korraldusloa saamiseks õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha tegevuse alustamiseks või tegevuse jätkamiseks ning koopia avaldajale.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Esita järelepärimine.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Marit Piliste
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404398
E-post: marit.piliste@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 12:00)     (14:00 - 18:00)
T (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
K (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
N (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
R (08:15 - 12:00)     (14:00 - 16:00)

Õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või tegevuse jätkamiseks esita kirjalik taotlus, millest nähtub:

  • taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri, taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg;
  • teabe kavandatava mängukoha asukoha ja lahtiolekuaegade kohta.

Lisa mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokument, mis näitab, et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel.

Isikutuvastus

Allkirjasta avaldus.

Kuhu avaldus esitada

Too koos nõutud lisadega aadressil Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnvalitsuse teenindusbüroo klienditeenindajale.

Tulemus

Väljastatakse kirjalik nõusolek või mittenõusolek Maksu- ja Tolliametile korraldusloa saamiseks õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha tegevuse alustamiseks või tegevuse jätkamiseks ning koopia avaldajale.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Esita järelepärimine.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Marit Piliste
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404398
E-post: marit.piliste@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 12:00)     (14:00 - 18:00)
T (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
K (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
N (08:15 - 12:00)     (14:00 - 17:00)
R (08:15 - 12:00)     (14:00 - 16:00)

Õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või tegevuse jätkamiseks esita kirjalik taotlus, millest nähtub:
  • taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri, taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg;
  • teabe kavandatava mängukoha asukoha ja lahtiolekuaegade kohta.

Lisa mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokument, mis näitab, et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel.

Isikutuvastus

Allkirjasta avaldus.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse elektroonilises dokumendiregistris.

Tulemus

Väljastatakse kirjalik nõusolek või mittenõusolek Maksu- ja Tolliametile korraldusloa saamiseks õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha tegevuse alustamiseks või tegevuse jätkamiseks ning koopia avaldajale.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Esita järelepärimine.