Pensionilisa maksmine

Pensionilisa taotlemise õigus on vanadus- või töövõimetuspensioni või töövõimetoetuse saajal ning täisealisel (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajal. Taotlus tuleb esitada isikul, kes taotleb pensionilisa esmakordselt. Avaldust ei pea esitama pensionärid, kes on eelneval aastal toetust saanud. Taotlus esitatakse sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul. Toetust makstakse kord aastas pensioni määramise aastale järgnevast kalendriaastast.

Loe edasiKuva vähem

Pensionilisa koosneb kahest osast: rahalisest toetusest 100 eurot ja soodustustest.

Pensionilisa soodustusi vaata siit.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

1. Vali taotlemise liik:

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee. Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eeldus, et andmed rahvastikuregistris vastavad toetuse saamise tingimustele.

Isikutuvastus

Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on korrektselt esitatud kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Kirjuta avaldus

Isikutuvastus

Võta kaasa isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita avaldus koos pensionitunnistusega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Kirjuta avaldus

Kuhu avaldus esitada

Saada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: