Tallinna Linnavaraameti riigihanked

Alusdokumendid:

Ideekonkursid - http://www.tallinn.ee/Ideekonkursid

Siin avaldatakse andmed Tallinna Linnavaraameti (edaspidi „hankija") (registrikood 75023757) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19)

Aktiivsed kutsed riigihankes osalemiseks:

 

Arhiiv:

Viimati muudetud: 06.01.2017