Tallinna elanike arv

 Tallinna elanike arv 1. märtsi seisuga on 435 245.

 RR_elanike_arvud010315.jpg

 

 2014 aasta, 2013. aasta, 2012. aasta, 2011. aasta, 2010 aasta, 2009. aasta, 2008. aasta, 2007. aasta, 2006. aasta, 2005. aasta, 2004. aasta, 2003. aasta

Elukoha registreerimine

Viimati muudetud: 02.03.2015