1.klassi õppekoht

Esimesse klassi astumise olulised tähtajad on:

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Rohkem informatsiooni

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Taotluse saab esitada e-kooli kaudu

Tulemus

e-kooli kaudu esitatud taotlustele vastatakse hiljemalt 25.mail.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Informatsiooni saamiseks võib pöörduda

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

Piret Rõõmussaar, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee

Natalja Lapikova, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: