10. - 12. klassi õppekoht

Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida soovitud gümnaasiumisse.

Igal koolil on vastuvõtu tingimused ja kord, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

 

Loe edasiKuva vähem

Tallinnas asuvate gümnaasiumite kontaktandmed ja informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta leiad Tallinna Haridusameti teatmikust (kliki valitud kooli nimetusel).

Kõikide Eesti gümnaasiumite info leiad Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

1. Vali taotlemise liik:

Vali sobiv kool ning vajadusel võta kooliga ühendust.

Isikutuvastus

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja (või või tema vanem) kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
    ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

Täpsemalt: Õpilase kooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (§3 - välisriigis õppija; §5 - kooli vahetus)

Kuhu avaldus esitada

Esita avaldus kooli kantseleisse.

Tulemus

Koolikoht valitud koolis, kus on vabu õppekohti ja mille vastuvõtu tingimused on täidetud.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Sind nõustavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna munitsipaalkoolid
Kontaktandmed
Telefon: Leiad veebilehelt
Kommentaar:

Tallinna koolide kontaktid