Aadresside määramine ja muutmine

Ehitise või kinnistu omaniku avalduse ja kehtiva korra alusel aadresside määramine ja muutmine

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Kui ehitise või kinnistu omanik soovib objekti aadressi muuta, esitab ta vabas vormis taotluse, milles põhjendab aadressi muutmise vajadust.

Kuhu avaldus esitada

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saata e-mailiga aadressil tlpa@tallinnlv.ee

Tulemus

Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Küsimuste korral võetakse taotlejaga ühendust.
Uus aadress määratakse ruumiandmete seaduse alusel kooskõlas aadressiandmete süsteemi nõuetega ja registreeritakse ADS-i infosüsteemis. Pärast aadressimuudatuse jõustumist teavitatakse sellest omanikku. Ühtlasi edastatakse teade aadressi muutmise kohta ka Eesti Postile ja Häirekeskusele. Omaniku kohus on teavitada oma lepingupartnereid.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Ruth Asula
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404357
E-post: ruth.asula@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata

Ehitise või kinnistu omanik esitab vabas vormis avalduse, milles põhjendab aadressi muutmise vajadust.

Isikutuvastus

Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia või muud vajaminevad lisad.

Kuhu avaldus esitada

Saada postiaadressil: Tallinn 15198, Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Ruth Asula.

Tulemus

Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Küsimuste korral võetakse taotlejaga ühendust.
Uus aadress määratakse ruumiandmete seaduse alusel kooskõlas aadressiandmete süsteemi nõuetega ja registreeritakse ADS-i infosüsteemis. Pärast aadressimuudatuse jõustumist teavitatakse sellest omanikku. Ühtlasi edastatakse teade aadressi muutmise kohta ka Eesti Postile ja Häirekeskusele. Omaniku kohus on teavitada oma lepingupartnereid.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöörduda Geodeesia ja kartograafia osakonna juhataja Jaanis Lill'e poole Jaanis.Lill@tallinnlv.ee