Abitelefon

Tallinna abitelefon töötab ööpäevaringselt ning abitelefoni lühinumbrile 1345 või pikale numbrile 603 1345 saab helistada nii mobiiltelefonilt (0,23 €/min), kui ka lauatelefonilt (kehtib operaatori teenusepaketi põhine hind) Helistades 603 1345 tuleb kõne eest tasuda teenuse operaatori paketipõhistele hindadele. Pikale numbrile helistamisel ei tule tasuda kõne ooteaja eest.

 

 

Loe edasiKuva vähem

Tallinna abitelefoni 1345 teenuse osutamise eesmärgiks on abistada linnakodanikke ja külalisitehnovõrkude

 • avariide ja elutähtsate teenuste katkestuste lahendamisel;
  - sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teenuseid käsitleva informatsiooni vajaduse korral;
  - linnamajanduslike küsimuste lahendamisel;
  - olmeprobleemide lahendamisel.

Ettevõtetel, kes on huvitatud Tallinna abitelefoni 1345 andmebaasiga liitumisest, palutakse kontakteeruda telefonil 6287433 või  saata e-kiri 1345@112.ee. Ettevõtetele on abitelefoni 1345 andmebaasiga liitumine ja selles oma andmete hoidmine tasuta.

Abitelefoni koostööpartnerid on:

 • kinnisvara haldavad või hooldavad ettevõtted
 • korteriühistud
 • ettevõtted, kelle valdkonda kuuluvad:

- vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemide avariide likvideerimine;
- elektritööde või remonttööde teostamine;
- liftiavariide likvideerimine või ukselukkude avamine;
- teede ja tänavate korrashoiu või heakorra- ja haljastustööde teostamine;
- koristus- või prügiveo teenuste osutamine;
- loomakliinikud ning veterinaariteenuste osutamine;
- liikluskorralduse teenuste osutamine jne.

 • Tallinna Linnavalitsuse ametid ja Tallinna linnaosavalitsused.

1. Vali taotlemise liik:

Saada e-kiri aadressil 1345@112.ee

kui näed, et linnamajanduses on midagi korrast ära;

soovid teha ettepanekuid linnale või vajad teavet linnaelu käsitlevates küsimustes.

Tallinna Abikeskus
Kontaktandmed
Aadress: Erika tn 3
Telefon: 1345
E-post: 1345@112.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
Ööpäevaringselt

Helista Tallinna abitelefoni dispetšerile numbril 1345 või 603 1345, kui:

 • vajad abi ootamatute ja kiiret lahendamist vajavate tehniliste olmeprobleemide või tehnovõrkude avariide ning katkestuste korral;
 • näed, et linnamajnduses on midagi korrast ära.

Tulemus

Ootamatutele ja kiiret lahendust vajavatele tehnilistele olmeprobleemidele leitakse lahendus või antakse nõu edasise tegevuse kohta

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teha korduvpäring või saata märgukiri ebarahuldava teeninduse kohta.