Ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute hoolduse korraldamine

Ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute korrashoiu tagamine ja hoolduse korraldamine.Teenus hõlmab loodus- ja muinsuskaitse all olevate parkide ja linna muude haljastute ning kalmistute hooldust.Pargid kaardil. Asutus Kadrioru Park hooldab Kadrioru parki, Harju tn haljasala, Kalamaja kalmistuparki ja Vabaduse väljaku konteinereid. Pargid linnaosades .