Arhivaalide kogumine ja säilitamine

Säilitamisele kuuluvate materjalide arhiivi võtmine ja säilitamiseks vajalike tingimuste tagamine

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Lepi e-maili või telefoni teel aeg kokku ja tule konserveerimist vajava objektiga linnaarhiivi (Tolli tn 6, Tallinn) kohale. Kontaktandmed: Sille Feldberg, konservaator, tel. 645 7414, e-mail sille.feldberg@tallinnlv.ee

Tallinna Linnaarhiiv
Kontaktandmed
Ametnik: Lea Kõiv
Aadress: Tolli tn 6
Telefon: 6457404
E-post: lea.koiv@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata