Arhivaalide kogumine ja säilitamine

Säilitamisele kuuluvate materjalide arhiivi võtmine ja säilitamiseks vajalike tingimuste tagamine

  • Millest alustada

    Lepi e-maili või telefoni teel aeg kokku ja tule konserveerimist vajava objektiga linnaarhiivi (Tolli tn 6, Tallinn) kohale. Kontaktandmed: Sille Feldberg, konservaator, tel. 645 7414, e-mail sille.feldberg@tallinnlv.ee

    Tallinna Linnaarhiiv

  • Osutajad   Osutamiskohad