Avalike mänguväljakute rajamine

Uute mänguväljakute planeerimine ja rajamine. Uute mänguväljakute rajamine ja planeerimine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele "Avalike mänguväljakute tegevuskava Tallinnas 2011-2016" ning Euroopa Liidu standarditele EVS-EN 1176:2008 ja EVS-EN 1177:2008. Olemasolevate avalike mänguväljakute asukohad

Loe edasiKuva vähem

1. Vali nimekirjast sobiv teenuse osutaja:

Tallinna Keskkonnaamet