Detailplaneeringu algatamisettepaneku esitamine

Detailplaneeringu algatajate nõustamine, detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine, detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

Telli SMS-teavitus oma kodu läheduses algatatud detailplaneeringute kohta iseteeninduskeskkonnas

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Täida ja allkirjasta detailplaneeringu algatamisettepanek
Algatamisettepanekut saab esitada ka elektrooniliselt, selleks mine Planeeringute registri avalehele. Täiendav info Planeeringute registri kohta.

Isikutuvastus

Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil. Täiendav Info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine.

Kuhu avaldus esitada

Peale sisselogimist vajuta registri avalehel nuppu Esita detailplaneeringu algatamisettepanek, misjärel genereeritakse tühi detailplaneeringu algatamise taotlus. Täita kõik nõutud väljad. Kohustusliku info sisestamist kontrollib esitamisel süsteem automaatselt ning teavitab taotlejat puuduvatest andmetest. Palun tutvuge TPR kasutajajuhendi pt. 8 kirjeldatud detailplaneeringu esitamise juhistega.

Avalduse registreerimine

Süsteem registreerib avalduse.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotluse esitamisele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.

Tulemus

Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.

Täida detailplaneeringu algatamisettepanek

Isikutuvastus

Digiallkirjastada, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

  Algatamisettepanekule lisa juurde kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms) ja saad aadressil tpr@tallinnlv.ee või vastava piirkonna arhitektile

 
 

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotleja kontaktaadressile peaks saabub teade, mis kinnitab saadetud algatamisettepaneku kohalejõudmist ja registreerimisest Planeeringute registris.

Tulemus

Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Mare Lõhmus
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404272
E-post: mare.lohmus@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Mustamäe ja Kristiine linnaosa
empty   
Ametnik: Anu Raun
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404380
E-post: anu.raun@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Haabersti linnaosa

empty   
Ametnik: Kristel Ratassepp
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404446
E-post: kristel.ratassepp@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosa

empty   
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404276
E-post: Ketlin.Keir@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosa

empty   
Ametnik: Jaana Sippo-Jalakas
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404735
E-post: jaana.sippo-jalakas@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Kesklinna miljööväärtuslikud hoonestusalad
empty   
Aadress: Vabaduse väljak 7
Veebiaadress: vaata
empty   
Ametnik: Aet Pikk
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404793
E-post: aet.pikk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Nõmme linnaosa
empty   
Ametnik: Reet Sarv
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404366
E-post: reet.sarv@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Kesklinn
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

1. Täida detailplaneeringu algatamisettepanek
2. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 7 infosaal

Isikutuvastus

Esita andmed taotleja kohta.

Kuhu avaldus esitada

Esita algatamisettepanek, kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms) klienditeenindajale teenidusbüroos või vastuvõtu ajal vastava piirkonna arhitektile

Tulemus

Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Vaadata üle planeeringu eesmärk, hinnata ehitusmahte sõltuvalt üldisemast planeeringust või linnaruumist ja keskkonnast

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Mare Lõhmus
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404272
E-post: mare.lohmus@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Mustamäe ja Kristiine linnaosa
empty   
Ametnik: Anu Raun
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404380
E-post: anu.raun@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Haabersti linnaosa

empty   
Ametnik: Kristel Ratassepp
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404446
E-post: kristel.ratassepp@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosa

empty   
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404276
E-post: Ketlin.Keir@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosa

empty   
Ametnik: Jaana Sippo-Jalakas
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404735
E-post: jaana.sippo-jalakas@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Kesklinna miljööväärtuslikud hoonestusalad
empty   
Aadress: Vabaduse väljak 7
Veebiaadress: vaata
empty   
Ametnik: Aet Pikk
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404793
E-post: aet.pikk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Nõmme linnaosa
empty   
Ametnik: Reet Sarv
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404366
E-post: reet.sarv@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar: Kesklinn
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

Täida detailplaneeringu algatamisettepanek. Lisa juurde kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms).

Isikutuvastus

Esitada andmed taotleja kohta

Kuhu avaldus esitada

Saada kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon aadressil Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15198

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Algatamisettepanek registreeritakse Planeeringute registris

Tulemus

Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.  

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Vaadata üle planeeringu eesmärk, hinnata ehitusmahte sõltuvalt üldisemast planeeringust või linnaruumist ja keskkonnast