Detailplaneeringule ettepaneku/vastuväite esitamine

Teenus kirjeldab võimalusi kuidas detailplaneeringutele ettepanekuid/vastuväiteid esitada.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Minna Planeeringute registri avalehele. Palun tutvuge ka juhendiga: Ettepaneku / vastuväite esitamine

Isikutuvastus

Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil. Täiendav info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine

Kuhu avaldus esitada

Valida Info/teenus -- Avalik väljapanek. Vajutada nuppu "Ettepanek/vastuväide". Täita kõik nõutud väljad. Kohustusliku info sisestamist kontrollib esitamisel süsteem automaatselt ning teavitab taotlejat puuduvatest andmetest. Ettepaneku/vastuväite esitamise käigus on võimalik lisada jooniseid, faile, illustratsioone.

Avalduse registreerimine

Ettepanek/vastuväide registreeritakse Planeringute registris ning suunatakse automaatselt menetlusele.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Ettepaneku/vastuväite tegijale vastatakse vastavalt kehtivale korrale.

Tulemus

Ettepanek/vastuväide on elektrooniliselt esitatud ning menetlusse suunatud.