Ees- ja perekonnanime muutmine

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuametile taotluse uue ees- ja/või perekonnanime saamiseks. Perekonnaseisuamet otsustab nime muutmise või esitab dokumendid siseministeeriumile menetlemiseks ja otsuse tegemiseks. Siseministri käskkirja väljavõte väljastatakse allkirja vastu.

Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi a/a-le: EE891010220034796011 SEB pangas või EE932200221023778606 Swedbangas, viitenumber on 2900082728, selgitus - RL nime muutmine ja nimi.

Loe edasiKuva vähem

Alaealiselisele uue nime andmine toimub mõlema vanema (kui neil on ühine hooldusõigus) nõusolekul.
Enne nimemuutmise taotluse esitamist tuleb nimemuutmise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu 100 eurot. Internetis makse tegemiseks vajutage nuppu "Vaata hinnakirju".

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmiseks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse isiklikult. Vastavalt Nimeseadusele on määratletud isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused (§17) ja isiku soovil uue eesnime taotlemise põhjused (§19). Nimemuutmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad isikud, kes ei ole teise riigi kodanikud. Teise riigi kodanikud pöörduvad nime muutmiseks oma maa esinduse (saatkonna) poole.

  1. Tutvuge taotluse vormiga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus. mis tuleb täita eesti keeles.
  2. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn, et isiklikult esitada nimemuutmise avaldust.
  3. Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume esitada uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlemisel taotlemise põhjust tõendavad dokumendid, taotletava nimega seotud dokumendid ja vajadusel endaga seotud perekonnaseisualased dokumendid. Dokumentide esitamist ei nõuta, kui vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist. Välisriigis väljaantud perekonnaseisudokumendid tuleb selle väljaandnud maa vastavas ametkonnas kas legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti. Võõrkeelsed dokumendid (v.a vene ja inglise keelsed) esitage koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
  4. Alaealisele uue nime andmiseks peab teine vanem, kes ei ole avalduse esitaja, andma nõusoleku isiklikult või digitaalallkirjaga kinnitatult. Vastavalt nimeseadusele selgitab perekonnaseisuametnik välja alaealise tahte ja soovi uue nime andmiseks, kui tema arengutase seda võimaldab. Laps saab oma arvamust avaldada perekonnaseisusmetis kohapeal.

Isikutuvastus

Esitage isikut tõendav dokument, välja arvatud digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

Kuhu avaldus esitada

Esitage meie ametnikule nimemuutmise avaldus isiklikult. Vastavalt Nimeseadusele on määratletud isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused (§17) ja isiku soovil uue eesnime taotlemise põhjused (§19). Nimemuutmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad isikud, kes ei ole teise riigi kodanikud. Teise riigi kodanikud pöörduvad nime muutmiseks oma maa esinduse (saatkonna) poole.

Tulemus

Uue nime andmine on tähtajatu toiming. Nime andmise otsustab perekonnaseisuametnik või siseminister. Otsuse või siseministrikäskkirja väljavõte väljastame allkirja vastu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks täitke meilt saadud juhiseid.

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457486
E-post: Kati.Rotselain-Rouk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 13:00)
24.03.2017 VASTUVÕTTU EI TOIMU. Toiminguid teostab Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talitus aadressil Roosikrantsi 12 B-korpus. Vastuvõtt 8.15-13.00. Kontakttelefonid: 611 8761, 611 8764