Ehitamise alustamise teatise registreerimine

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Vastavalt ehitusseadustiku lisale 1 tuleb ehitamise alustamise teatis esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada minimaalselt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust.

Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik!

Isikutuvastus

Isikutuvastus toimub digitaalselt ID-kaardi alusel.

Kuhu avaldus esitada

Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida ehitisregistrisse (www.ehr.ee), valida „Esita taotlus või teatis“ -> „Ehitamise alustamise teatis“ ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud järgnevad isikud: teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Juhime tähelepanu ka sellele, et ühe teatisega saab siduda mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Helvi Kork
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404749
E-post: helvi.kork@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Helvi Kork
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404749
E-post: helvi.kork@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Helvi Kork
Aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15198
Telefon: 6404749
E-post: helvi.kork@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Heli Märtson
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404721
E-post: heli.martson@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Laure Nõmme
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404728
E-post: laure.nomme@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Kristiina Liinak
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404732
E-post: kristiina.liinak@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

empty   
Ametnik: Aare Kais
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404731
E-post: aare.kais@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tuba 221

Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

Tulemus

Ehitustööde registreerimisel määrab ehitusjärelevalve ametnik ehitise korralised ülevaatused ja väljastab ehituslehe.