Ehitise uurimise luba

Mälestistel ja muinsuskaitsealal paiknevatel ehitistel uuringute teostamiseks loa väljastamine

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Loa saamiseks on vajalik Muinsuskaitseseaduse §36 nimetatud tegevusluba ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga kooskõlastatud uurimistööde programm.
Tutvu loa vormiga, mille leiad käesoleva lehekülje parempoolsest osast jaotusest "Vormid".

Loa taotlus mälestiste või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimiseks

Loa taotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks

Loa taotlus kinnismäletisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal konserveerimiseks, restaureerimiseks ja/või ehitamiseks

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Loa väljastamine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Henry Kuningas
Telefon: 6457187
E-post: henry.kuningas@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Konsulteerib Tallinna vanalinnas asuvate ehitiste osas.

empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Konsulteerib äärelinnades asuvate kultuurimälestiste (kinnisasjad, ehitised) küsimustes.

empty   
Ametnik: Artur Ümar
Telefon: 6457175
E-post: artur.ymar@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Konsulteerib äärelinnade, kalmistute, militaar- ja tööstusobjektide osas.

Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)