Ehitusluba, ehitusteatis

Ehitusloa taotluse (ehitusteatise) vastuvõtmine, läbivaatamine ja ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks või lammutamiseks juhul kui märkused puuduvad. Teenuse eest tuleb tasuda riigilõivu.

 

 

Loe edasiKuva vähem

Ehitusloa taotlused ja ehitusteatised palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kuna ehitusseadustikust tulenevalt võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitada dokumendid ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Ehitusloa taotlus või ehitusteatis palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregitri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kuna tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Taotluste vormid DOC formaadis leiad siit.

Tulenevalt ehitusseadustikust on ehitusloa taotluse ja ehitusteatise menetluste puhul ameti ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Seega palume taotlused/teatised esitada menetlemiseks ilma asutuste/isikute kooskõlastusteta, kuid sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd. Palume ehitusprojektide esitamisel lisada dokumentidele eraldi failina loetelu võrguvaldajatest, kelle kaasamine on ehitusprojekti menetlusse vajalik. Palume kõnealuse faili nimeks märkida „Kaasamist vajavad võrguvaldajad“. Juba olemasolevate paberkandjal originaalkooskõlastuste puhul palume originaalkooskõlastused edastada ametile (Vabaduse väljak 7 laud 23) pärast vastava taotluse (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis või kasutusloa taotlus) ehitisregistrisse esitamist.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Ehitusloa taotluse või ehitusteatise palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, võib dokumendid esitada digikandjal teenindussaali lauda nr 23.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Eve Kongi
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404703
E-post: eve.kongi@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Nõmme, Kesklinn, tuba 115

empty   
Ametnik: Sander Sauk
Telefon: 6404279
E-post: sander.sauk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Haabersti, Mustamäe, tuba 119

empty   
Ametnik: Jan Valgma
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404702
E-post: jan.valgma@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Põhja-Tallinn, Kesklinn, tuba 115

empty   
Ametnik: Ingrid Tammemäe
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404113
E-post: ingrid.tammemae@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kesklinn, Pirita, tuba 115

empty   
Ametnik: Kadri Tõnsau
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404291
E-post: kadri.tonsau@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kesklinn, Pirita, tuba 121

empty   
Ametnik: Kadi Tramm
Telefon: 6404277
E-post: kadi.tramm@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Lasnamäe, Pirita, tuba 119

empty   
Ametnik: Maris Kuur
Telefon: 6404271
E-post: maris.kuur@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kristiine, Mustamäe, tuba 119

empty   
Ametnik: Merlyn Pokk
Telefon: 6404314
E-post: merlyn.pokk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Pirita, Lasnamäe,  tuba 119

empty   
Ametnik: Kristi Orumets
Telefon: 6404452
E-post: kristi.orumets@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Jurist, tuba 121

empty   
Ametnik: Karmen Kroon
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404354
E-post: karmen.kroon@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Haabersti, Mustamäe, tuba 115

empty   
Ametnik: Mare Maran
Telefon: 6404444
E-post: mare.maran@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kristiine, Mustamäe, tuba 115

empty   
Ametnik: Natalja Tepljakova
Telefon: 6404353
E-post: natalja.tepljakova@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Nõmme, Kesklinn, tuba 119

empty   
Ametnik: Lia Lõoke
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404352
E-post: lia.looke@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Põhja-Tallinn, Kesklinn, tuba 119

Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)