Ehitusobjekti jäätmekava kooskõlastamine

Jäätmekava erandkorras muutmine ehk kooskõlastatud ehitusprojekti jäätmekava muudatuste kinnitamine. Ehitusobjekti ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kava (jäätmekava) on ehitusprojekti osa.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Ehitusobjekti jäätmekava sisu muutmiseks kasutage kooskõlastatud ehitusprojektis toodud andmeid. Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed on jäätmekava näidised ja spetsialistide soovitused.

Isikutuvastus

Jäätmeõiendi allkirjastab allkirjaõigust omav isik ehk ehitusloa omanik või tema poolt volitatud isik.

Kuhu avaldus esitada

Kehtiv jäätmekava koopia ja digitaalselt allkirjastatud muudetud jäätmekava esitatakse teenuse osutaja e-posti aadressile: Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee.

Tulemus

Kinnitatud jäätmekava esitatakse taotlejale tagasi e-posti teel.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Aleksandr Taraskin
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6404285
E-post: aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Ehitusobjekti jäätmekava sisu muutmiseks kasutage kooskõlastatud ehitusprojektis toodud andmeid. Tallinna linna veebilihel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed on jäätmekava näidised ja spetsialistide soovitused.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita muudetud jäätmekava kaks eksemplarid teenuse osutajale Tallinna Keskkonnaameti spetsialistile aadressil Harju tn 13 (III korrus, tuba 304).

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Aleksandr Taraskin
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6404285
E-post: aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tulemus

Jäätmekava on kinnitatud ja täitmiseks kohustuslik.