Ellusuunamise toetus

Määratakse lastekodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astujatele. Toetuse suurus on 320 eurot ja seda võib maksta osade kaupa 6 kuu jooksul.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kirjuta avaldus.

Isikutuvastus

Võta kaasa isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.