Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris

Isiku esitatud elukohateate alusel uue elukoha aadressi registreerimine rahvastikuregistris.

Elukohateade esitatakse uude kohta elama asumisel või elukoha muutmisel Eestis, elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse elama asumisel 30 päeva jooks

Loe edasiKuva vähem

Perekond ja ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate.
Üürnikud lisavad elukohateatele üürilepingu (koopia) või omaniku nõusoleku.
Kui takistuseks on omanikult nõusoleku saamine, siis pöörduge oma linnaosa valitsuse poole.

Loe lisaks.

1. Vali taotlemise liik:

Leidke riigiportaalist rahvastikuregistri teenused. Enne elukohateate täitma asumist ja esitamist lugege läbi teenuste Abi.

Isikutuvastus

Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Kui olete edukalt elukohateate digiallkirjastanud, siis satub ta meie "töölauale" ja me võtame selle menetlusse. Elukohateate töötleme - kanname Rahvastikuregistrisse või lükkame selle puuduste tõttu tagasi. Seda näete portaalist. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.

Tulemus

Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks lugege läbi portaali Abi. Portaali toimimise kohta ei saa me abi anda. Elukohateate menetlusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

  1. Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.
  2. Täidetud vorm Elukohateade digitaalallkirjastage.
  3. NB! Elukohateatele peavad andma oma digitaalallkirja kõik elukohateatele märgitud täisealised isikud (nii esitatavad, kui ka ruumi omanik/omanikud).
  4. Kui on lisadokumente: üürileping, omanike nõusolek, siis skaneerige need faili ja digitaalallkirjastage see fail. Skaneerimisel valige hallskaala ja punktitihedus kuni 300.

Kuhu avaldus esitada

Digiallkirjastatud elukohateade koos nõutud lisadega saatke aadressil pppsa@tallinnlv.ee või soovitud linnaosasse.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.

Tulemus

Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

1. Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.

Isikutuvastus

Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Tulge kohale elukohajärgsesse linnaosasse ja esitage elukohateade meie ametnikule või klienditeenindajale. Teile sobivaima või lähima teenuse osutaja aadressi leiate paremalt poolt.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.

Isikutuvastus

Lisage elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest

Kuhu avaldus esitada

Saatke elukohateade koos nõutud lisadega lähimale teenuse osutajale.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil palume posti teel saadetud elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.

Tulemus

Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: