Erivajadusega inimeste eluaseme kohandamise pilootprojekt

TSTA Astangu logod.jpg

Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust lähtuvalt alustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alates 12. septembrist 2016 taotluste (koos lisadokumentidega) vastuvõtmist erivajadustega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise pilootprojektis osalemiseks. Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames.

Taotluste esitamise tähtaega kuni 18.a. erivajadusega laste eluaseme kohandamiseks on pikendatud 10 päeva võrra.

Taotlused (koos lisadokumentidega) saab esitada kuni 25.10.2016.

Eluruumi kohandust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas eluruumis.

Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad:
1) eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu;
2) hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;
3) hoone sisse- ja väljapääsu.

Eluruumide kohandamise katseprojekti protseduurid (lisa 4(PDF, 159.13 kB)) on kinnitatud sotsiaalkaitseministri 10.06.2016 käskkirjaga nr 78 "Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine(PDF, 261.93 kB)".

Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot.

Pilootprojekti tingimusi vaata lähemalt Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse kodulehelt.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Taotluste esitamise tähtaega kuni 18.a. erivajadusega laste eluaseme kohandamiseks on pikendatud 10 päeva võrra.

Taotlused (koos lisadokumentidega) saab esitada kuni 25.10.2016.

Taotluste vormistamisel nõustab ja juhendab Valeri Kapanen telefonil 53064141 või e-posti aadressil valeri.kapanen@tallinnlv.ee ja vastuvõtu aegadel Paldiski mnt 48a ruumis 160. Üldinfot saab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti telefonilt 645 7440 ja e-posti aadressilt sotsiaal@tallinnlv.ee.

Kuhu avaldus esitada

Taotlused koos lisadokumentidega saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile sotsiaal@tallinnlv.ee, saata postiga või tuua ise aadressile Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 10614.

Tulemus

Isikute eluruumid saavad kohandatud erivajadustele vastavaks.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Kontaktandmed
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 5306 4141
E-post: valeri.kapanen@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub esimesel korrusel toas nr 160.

Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (10:00 - 12:00)