Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmine

Isikukoodi ja 5-aastase tähtajalise elamisõiguse andmine kauemaks kui 3 kuud Eestisse elama asuvale Euroopa Liidu kodanikule kui ta registreerib oma elukoha aadressi rahvastikuregistris

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

  1. Tutvuge vormidega elukohateade (pdf ) ja taotlus isikukoodi saamiseks (pdf) vormiga ning elukohateate tätmise juhendiga.
  2. Tulege kohale Teile lähimal või sobival teenuse osutaja aadressil.

Isikutuvastus

Võtke kaasa Teie isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eeskostetavaid, siis ka nende esindusõigust tõendav dokument (n Eestis legaalne sünnitunnistus)

Kuhu avaldus esitada

Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega meie ametnikule.

Tulemus

Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse 5. aastaks. Peale elukoha registreerimist peate 1 kuu jooksul pöörduma Kodakondsus-ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument- isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meie antud juhiseid.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: