Haljastus- ja kaevetööde luba

Kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis haljastus-, raie-, kaevetööde ning õue ja piirete ümberkujundamistööde teostamiseks loa andmine (Muinsuskaitseseadus §24 lg 1 p 9).

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kaeve- ja pinnasetööd arheoloogiamälestise alal ja kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse osakonna arheoloogi juures.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Loa väljastamine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
empty   
Ametnik: Ragnar Nurk
Telefon: 6457183
E-post: ragnar.nurk@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)