Hoonestusõiguse seadmine riigimaale

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Küsi informatsiooni telefonil 6404289 või tule vastuvõtuaegadel kohale Tallinna Linnavaraametisse, Vabaduse väljak 10, V korrus.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument, ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid ja senist maakasutust tõendavad dokumendid.

Kuhu avaldus esitada

Esita dokumendid ametnikule.

Tulemus

Sinu taotlust menetletakse. Kui takistusi ei esine siis võetakse vastu asjakohane linnavalitsuse korraldus.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöördu kirjalikult Tallinna Linnavaraameti poole aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Alo Brandt
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404297
E-post: alo.brandt@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)