Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Loe edasiKuva vähem

Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse psüühikahäiretega inimestele mõeldud erinevates päevakeskustes, sh eraldi vaimupuudega inimestele ja autismispektriga inimestele.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste taotluse alusel. Loe edasi.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Paraneb kliendi toimetulek ja ennetatakse enneaegset hoolekandeasutusse sattumist

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: