Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.
Isiklik abistaja abistab:

  • nägemispuudega inimest saatmisel ühest sihtkohast teise;
  • liikumispuudega inimest ratastooli lükkamisel või muu liikumisabivahendiga liikumisel;
  • kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel;
  • söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes.
  • Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi.
Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu teenuse pakkuja poole.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ja puuet tõendavad dokumendid.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse linnaosavalitsusse.

Tulemus

Suureneb inimese võimalus osaleda aktiivselt igapäevases elus, õpingutes, tööl, huviringides, eneserealiseerimisvõimalused.