Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.

Loe edasiKuva vähem

Isiklik abistaja abistab:

  • nägemispuudega inimest saatmisel ühest sihtkohast teise
  • liikumispuudega inimest ratastooli lükkamisel või muu liikumisabivahendiga liikumisel
  • kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel
  • söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes
  • Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgse linnaosavalitsusse. Linnaosavalitsus hindab isikliku abistaja teenuse vajadust ja vajaduse olemasolul koostab teenusele suunamise suunamiskirja. Suunamiskiri kehtib kuni isiku puude raskusastme määramise lõppemise kuupäevani (vt Sotsiaalkindlustusameti otsust).

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse linnaosavalitsusse.

Tulemus

Suureneb inimese võimalus osaleda aktiivselt igapäevases elus, õpingutes, tööl, huviringides, eneserealiseerimisvõimalused.