Isikuandmete muutmine ja täiendamine rahvastikuregistris

Isiku põhi- ja statistiliste andmete, perekonnaseisu ja suhete muutmine tema esitatud avalduse, kohtuotsuse ja välisriigis toimunud abielu, abielulahutuse, sünni-, surma- või nimemuutmise tunnistuse alusel

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

1. Enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate andmete muutmiseks rahvastikuregistris peate kaasa võtma dokumendi mis on andmete muutmise aluseks. Välisriikides väljaantud perekonnaseisudokumendid peavad olema legaalsed ja peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.
Välismaal toimunud abielulahutuse kohta lugege siit. Statistiliste andmete muutmiseks saab kohapeal täita ja esitada Statistiliste andmete teate. Lisainformatsiooni saamiseks helistage meie telefonil 6457481. Tulge Tallinna Perekonnaseisuametisse aadressil Pärnu mnt. 67, Tallinn

Isikutuvastus

Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esitage oma soov ja dokumendid meie ametnikule

Tulemus

Me kontrollime Teie esitatud dokumendid üle ja teeme neist koopia. Seejärel kanname registrisse dokumendi andmed ja selle alusel muudame Teie, Teie laste või eestkostetavate andmeid

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457481
E-post: Tarmo.Tropp@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 13:00)
24.03.2017 VASTUVÕTTU EI TOIMU. Toiminguid teostab Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talitus aadressil Roosikrantsi 12 B-korpus. Vastuvõtt 8.15-13.00. Kontakttelefonid: 611 8761, 611 8764