Isikukoodi moodustamine

  •  Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele, kes on sündinud välisriigis, antakse isikukood välisriigi sünnitunnistuse alusel, mis peab olema legaalne ja tõlgitud eesti keelde koos notari kinnitusega tõlke õigsuse kohta. Tõlget ei ole vaja, kui sünnitunnistus on välja antud vene või inglise keeles.
    .
  • Välisriigi kodanikule, kes vajab isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi teistesse andmekogudesse, annab isikukoodi Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talitus, Roosikrantsi 12, B-korpus, infotelefon 611 8761 või 611 8765
Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Lapse sünnidokument

Andmete kandmiseks Eesti Rahvastikuregistrisse on vajalik esitada sünnidokument, kus on kajastatud vanemate andmed ja hooldusõiguse andmed (nt Soome, Rootsi rahvastikuregistri väljavõttel).

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Isikutuvastus

Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

Võimalusel koopia teise vanema passist, kui tulete üksinda.

Kuhu avaldus esitada

Esitage oma soov ja dokumendid meie ametnikule.

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457481
E-post: Tarmo.Tropp@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tulemus

Me kontrollime Teie esitatud dokumendid üle ja teeme neist koopia. Seejärel kanname registrisse esitatud dokumendid ja nende alusel teeme isikukoodi.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Soovitud tulemuse saamiseks järgige meie soovitusi.

Teenuse standard ?

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

  • Teenuse osutamise protsess:

    Teenuse osutamise protsessi joonis