Jäätmeõiend

1. Vali taotlemise liik:

Täida vorm, mille leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos ehitise kasutusloa taotlusega / teatisega ehitisregistri kaudu. Peab meeles pidama:

  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • Jäätmeõiendi juurde tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.

Kuhu avaldus esitada

Lisada ehitise kasutusloa/ -teatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Jäätmeõiend ja seotud dokumendid soovitame panna eraldi kausta ja nimetada nt "jäätmeõiend".

Avalduse registreerimine

Kui jäätmeõiend on valesti vormistatud või vale isiku poolt allkirjastatud, siis amet ei alusta menetlust ja lükab dokumendid tagasi korrigeerimiseks ja/või täiendamiseks.

Tulemus

Jäätmeõiend on kinnitatud. Kasutusloa taotluse menetlus liigub edasi.

Täida vorm, mille leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos dokumentidega, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Peab meeles pidama:

  • Dokumente ei ole võimalik edastada ZIP-faili abil;
  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • E-kiri peab sisaldama ehitusobjekti nimetust ja aadressi.

Kuhu avaldus esitada

Lisada ehitise kasutusloa / -teatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Ehitise lammutamisel või kaeveloa lõpetamisel kinnitatakse jäätmeõiend e-posti teel Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee.

Avalduse registreerimine

Kui jäätmeõiend on valesti vormistatud või vale isiku poolt allkirjastatud, siis amet ei alusta menetlust ja lükab dokumendid tagasi.

Tulemus

Jäätmeõiend on kinnitatud.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Aleksandr Taraskin
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6404285
E-post: aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

  1. Tule kohale aadressil Tallinna Keskkonnaamet, Harju 13, III korrus, kab. 304.
  2. Võta kaasa ehitusprojekt, täidetud jäätmeõiend (2 eks) ja dokumendid, mis kinnitavad jäätmete nõuetekohast käitlemist. Jäätmeõiendi vorm.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita ametnikule aadressil Tallinna Keskkonnaamet, Harju 13, III korrus, kab. 304 (303).

Tulemus

Õiend kinnitatakse või lükatakse tagasi korrigeerimiseks või täiendamiseks.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Aleksandr Taraskin
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6404285
E-post: aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)