Kinnistu (katastriüksuse) moodustamine, jagamine, ühendamine ning piiride muutmine

Toimikute vormistamise näidised. Võimalik alla laadida taotlusi katastriüksuse liitmiseks/jagamiseks ja katastriüksuste piiride muutmiseks. Protseduuride kirjeldus ning viited õigusaktidele.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Vastavalt vajadusele tutvuge menetluse käiguga detailplaneeringu alusel (siin) ja ilma detailplaneeringut koostamata (siin) kinnistute jagamisel, kinnistute liitmisel või kinnistute piiride muutmisel. Menetluse käigus ettenähtud maamõõdutööd ja katastriüksuse toimiku koostamine tuleb tellida litsentseeritud maamõõtjalt.

Vajadusel konsulteerige Karin Remmelgas'ega (tel. 6404358, e-post Karin.Remmelgas@tallinnlv.ee)

Kuhu avaldus esitada

Saatke avaldus postiaadressil Tallinn 15198 Vabaduse väljak 7 Tallinna Linnaplaneerimise Amet, või digi-allkirjastatult e-mailiga aadressil Karin.Remmelgas@tallinnlv.ee

Tulemus

Maakatastris registreeritud ja kinnistusraamatusse kantud uus katastriüksus.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Karin Remmelgas
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404358
E-post: karin.remmelgas@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)