Kinnistu sihtotstarbe muutmine

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kirjuta lihtkirjalik taotlus.

Kuhu avaldus esitada

Saada kinnistu omanike lihtkirjalik taotlus, viitega ehitusloale, kasutusloale või detailplaneeringule aadressil Tallinn 15198, Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Tulemus

Vastavalt kehtivale korrale muudetud sihtotstarve.