Konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise luba

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Tutvu vormidega, mille leiad käesoleva lehe parempoolses osas "Vormide" jaotuses. Konsultatsiooniks pöördu Muinsuskaitse osakonda aadressil Raekoja plats 12.

Loataotlus mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks_2014

Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks (suuremahulised tööd)

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)