Kooliks ettevalmistus (eelkool)

Koolieelse lasteasutuse seaduse (§2 lg 1 ja 2) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus. Kui vanemad soovivad enne kooliminekut tutvustada oma lapsele eesseisvat koolielu, võib lapse panna eelkooli. Eelkoolis õppimine ei ole lastele kohustuslik. Eelkoolid tegutsevad erinevate koolide, erakoolide, huvikoolide juures ja mujal ning on tasulised. Infot koolide juures tegutsevate eelkoolide kohta leiate soovitud kooli veebilehelt (vt koolide kontaktid) Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tule kohale soovitud lasteasutusse, aadressi leiad siit.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Laps on saanud õppekoha eelkoolirühmas

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Sind nõustavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Helista soovitud lasteasutuse telefonile, andmed leiad siit 

Tulemus

Laps on saanud õppekoha eelkoolirühmas

 

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Sind nõustavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid