Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, mis tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda siin.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed (sortimisjäägid)
  • vanapaber ja papp
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • suurjäätmed

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Pakendijäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

Õigusaktid ja lepingud
Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011.a määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" alusel on Tallinna haldusterritoorium jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks:

Nr Piirkond segaolme- jäätmed ja sortimisjäägid paber ja papp köögi- ja sööklajäätmed ehk biojäätmed suurjäätmed Märkused
1 Haabersti ajutiselt vabaturu olukord2 va süvakogumismahutid - Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Teenindab: Tallinna Keskkonnaamet1
2 Nõmme ajutiselt vabaturu olukord2  
3 Mustamäe (Kadaka) ajutiselt vabaturu olukord2  
4 Mustamäe (Siili – Sääse – Szolnoki) ajutiselt vabaturu olukord2  
5 Kristiine ajutiselt vabaturu olukord2 va süvakogumismahutid - Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Teenindab: Tallinna Keskkonnaamet1
6 Põhja-Tallinn (Merimetsa – Kelmiküla – Pelgulinn – Pelgurand – Kopli) Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Teenindab: Tallinna Keskkonnaamet1
7 Põhja-Tallinn (Kalamaja – Paljassaare) Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Teenindab: Tallinna Keskkonnaamet1
8 Kesklinn (Vanalinn) ajutiselt vabaturu olukord2  
9 Kesklinn (va Vanalinn) ajutiselt vabaturu olukord2 va süvakogumismahutid - Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Ekovir OÜ, leping kuni 02.2017 a. Teenindab: Tallinna Keskkonnaamet1
10 Lasnamäe (Pae – Ülemiste) Ragn-Sells AS, leping kuni 30.06.2016 Teenindab: Ragn-Sells AS
11 Lasnamäe (Laagna – Tondiraba) Ekovir OÜ, leping kuni 31.05.2016 Teenindab: Ekovir OÜ
12 Lasnamäe (Priisle – Mustakivi) Ragn-Sells AS, leping kuni 30.06.2016 Teenindab: Ragn-Sells AS
13 Pirita ajutiselt vabaturu olukord2  

1- Tallinna Keskkonnaameti korraldatud jäätmeveo teenuse korraldaja Tallinna Jäätmekeskuse
2 - Ajutine vabaturu olukord on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses.
Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda Tallinna veebikaardil.
Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused. Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Isik, kellel puuduvad nimetatud alused vabastamiseks ja ei anna tekkekohal jäätmeid üle, rikub jäätmeseadust ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise nõudeid.
Teemakohast lisainfot jagavad linnaosa valitsused ja Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakond. Ettevõtjate leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks. Täpsemat informatsiooni loe siit. Jäätmeveo piirkonnad leiad kaardilt.