Kuuldematerjalide koostamine

Kuuldematerjalide valmistamine nägemispuudega inimestele: teabe-, ilukirjandus- ja vabaharidusmaterjalide skannimine ja helikandjale salvestamine.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöörduda isiklikult teenuse osutaja poole. Soovitud materjal viiakse paberkandjal (raamat või muu materjal) teenuse osutaja kätte. Teenuse osutaja teeb paberkandjal olevast materjalist helimaterjali või
skaneerib digitaalseks materjaliks.

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Kontaktandmed
Aadress: Tondi tn 8a
Telefon: 674 8945; 5575310
E-post: ppy@ppy.ee
Veebiaadress: vaata

Tulemus

Tavatekst skaneeritakse või loetakse helifaili. Luuakse nägemispuudega isikutele võrdsed võimalused info-, teabe-, õppe- jm materjalide kohandatud kujul kasutamiseks.
Helifail asub aadrssil www.helikiri.ee. Skaneeritud tekstraamatud on kättesaadavad aadressilt http://raamat.ppy.ee/login/.