Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenus

Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenuse eesmärk on aidata lapsel säilitada või taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga vanemate abielu või kooselu lõppemisel.

Loe edasiKuva vähem

Teenuse raames:

1. tagatakse lapsele turvaline ja toetav keskkond;

2. nõustatakse ja abistatakse vanemat lapsega kontakti leidmisel ning lapse eakohastesse tegevustesse kaasamisel;

3. jälgitakse lapse ja vanema vahelist suhtlust;

4. sekkutakse ja/või lõpetatakse kokkusaamine, kui vanem ei hinda lapse vajadusi, turvalisust ega meeleolu adekvaatselt, ei suhtle lapsega eakohaselt või avaldab lapsele emotsionaalset survet.

5. last kasvatav vanem kaasatakse vajadusel ja võimalusel, talle antakse tagasisidet kohtumisel toimunu kohta.

Teenust osutatakse Tallinna Perekeskuse ruumides tööpäeviti. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. Lapse ja lahuselava vanema kohtumise juures viibib vajadusel sotsiaaltöötaja(d).

Ühe juhtumi raames osutatakse ühele lapsele teenust kuni 12 korda, sagedusega üks kord nädalas, üks tund korraga.

Teenusele suunab elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekane osakonna lastekaitseöötaja.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgsesse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole suunamiskirja saamiseks.

Tallinna Perekeskus
Kontaktandmed
Aadress: Asula tn 11
Telefon: 6556970
E-post: info@pk.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Ühe juhtumi raames osutatakse ühele lapsele teenust kuni 12 korda, sagedusega üks kord nädalas, üks tund korraga. Teenusele suunab elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekane osakonna lastekaitseöötaja. Kohtumiste ajakava lepitakse kokku koostöös Tallinna Perekeskusega.

Vastuvõtuajad
E (09:00 - 18:00)
T (09:00 - 18:00)
K (09:00 - 18:00)
N (09:00 - 18:00)
R (09:00 - 18:00)

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Teenus võimaldab lahuselava vanema suhtlemist oma lapsega neutraalsel pinnal sotsiaaltöötaja järelvalve all. Teenust osutatakse Tallinna Perekeskuse ruumides tööpäeviti. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. Lapse ja lahuselava vanema kohtumise juures viibib vajadusel sotsiaaltöötaja. Ühe juhtumi raames osutatakse ühele lapsele teenust kuni 12 korda, sagedusega üks kord nädalas, üks tund korraga.