Lapse vabatahtliku tugiisiku teenus

Lapse vabatahtliku tugiisiku teenuse eesmärk on tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada tema iseseisvat toimetulekut olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Loe edasiKuva vähem

Lapsega töötav tugiisik:

1. abistab arendavate tegevuste läbiviimisel;

2. õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema;

3. abistab õppimises;

4. aitab suhtlemisel;

5. õpetab last enda eest hoolitsema ja sotsiaalseid oskusi arendama;

6. annab oma käitumisega eeskuju.

Teenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel. Teenust saav laps elab oma kodus ja kohtub tugiisikuga väljaspool kodu. Tugiisik võib lapsega suhtlemiseks kasutada telekommunikatsioonivahendeid. Tugiisik teeb koostööd lapse seadusliku esindaja või hooldajaga ning soodustab nendevahelisi häid suhteid.

Tugiisik töötab lapsega tööpäeviti päevasel või õhtusel ajal. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja.

Teenusele suunab lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Teenusele saamiseks pöördu oma elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidluste korral tuleb pöörduda linnavalitsuse või maavanema poole.