Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

Loe edasiKuva vähem

Arvamuse kujundamiseks suhtleb linnaosa lastekaitsetöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega; samuti kogub ta informatsiooni teistelt spetsialistidelt sh lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jne. Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades alates 10 aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest.
Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt eestkosteasutuse poole.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Positiivse arvamuse, ettepaneku või seisukoha andmine vaidluse lahendamiseks.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema haldusaktiga mittenõustumisel saab pöörduda linnavalitsuse või maavanema poole.