Laste päevakeskuse teenus

Laste päevakeskuse teenuse eesmärk on luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös.

Loe edasiKuva vähem

Teenuse raames saab laps:

  1. individuaalset nõustamist kooliküsimustes;
  2. psühholoogilist abi;
  3. toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;
  4. suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;
  5. sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös;
  6. eakohast arengut toetavaid vabaajategevusi;
  7. toitlustamist.

Laps saab teenust alaealiste komisjoni mõjutusvahendina alaealiste mõjutusvahendite seaduse mõttes ja/või lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teadmisel. Teenust osutatakse tööpäevadel.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Lapse suunab teenusele elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnavalitsus või maavanem.