Lasteaiakoht

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Loe edasiKuva vähem

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti. Väljastpoolt Tallinna võetakse lapsi Tallinna lasteaedadesse lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

KKK, kui laps läheb lasteaeda

1. Vali taotlemise liik:

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja.

Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Isikutuvastus

Logi sisse kas ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Avalduse registreerimine

Teie taotlus registreeritakse infosüsteemis.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Lapsevanem saab teate e-kirjaga.

Tulemus

Lapsevanem saab e-kirjaga lasteaiakoha pakkumise, mille ta saab kinnitada või sellest keelduda iseteeninduskeskkonnas.

Täida vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader).

Isikutuvastus

Digiallkirjasta kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Kuhu avaldus esitada

Digiallkirjastatud taotlus saada ühe valitud lasteasutuse direktorile, e-posti aadressi leiad siit.

Avalduse registreerimine

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Tulemus

Laps saab koha ühes soovitud koolieelses lasteasutuses.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Piret Lind, piret.lind@tallinnlv.ee

Taotluse võib täita eelnevalt arvutis või lasteaias koha peal.

Vastuvõtu taotluse vorm (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader).

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Taotluse saab esitada ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal.

Lasteaedade kontaktandmed

Avalduse registreerimine

Lasteaia direktor registreerib taotluse infosüsteemis.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Tulemus

Laps saab koha ühes soovitud koolieelses lasteasutuses.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Piret Lind, piret.lind@tallinnlv.ee