Lasteaiakoht

Lasteaiakoha taotlemine lastehoiu ja alushariduse võimaldamiseks 1,5 -7 aastastele lastele munitsipaallasteaias. Iga linnaosa lasteaed on teeninduspiirkonnaks kogu Tallinna linna lastele.

Loe edasiKuva vähem

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem informatsiooni ja vabad kohad on leitavad hariduse infosüsteemist.

1. Vali taotlemise liik:

Tallinna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda iseteeninduskeskkonnas. Kohta saab taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Esitada saab kuni kolm lasteaia valikut.

Taotluses näete, mitmes on laps valitud lasteaia nimekirjas. Saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Juba esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta.

Kui soovite lapsele lasteaia kohta kohe, saate valida nende lasteaedade seast, kus on vabu kohti. Vabad kohad on leitavad Tallinna haridusasutuste teatmikust.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Lasteaiakoha taotlemiseks täida vorm. Tutvu laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korraga. Täiendavat informatsiooni lapsele lasteaiakoha saamiseks leiad siit.

Isikutuvastus

Taotluses esitatud andmed. Digiallkirjasta.

Kuhu avaldus esitada

Digiallkirjastatud avaldus saada lasteasutusse, e-posti aadressi otsi siit

Avalduse registreerimine

e-kirjale vastab lasteasutuse direktor

Tulemus

Laps saab koha koolieelses lasteasutuses

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Sind nõustavad Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistid, kelle andmed leiad siit. Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Piret Lind, piret.lind@tallinnlv.ee

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tule kohale soovitud lasteasutusse, lasteaedade kontaktandmed leiad siit

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Avalduse registreerimine

Lasteaiakoha taotluse vormi leiad siit, Taotlus esita valitud lasteasutuse direktorile.

Tulemus

Laps saab koha koolieelses lasteasutuse

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Sind nõustavad Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistid, kelle andmed leiad siit. Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Piret Lind, piret.lind@tallinnlv.ee

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: