Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava inimese sõiduki parkimiskaart

Dokumendid ja avaldus liikumis- või nägemispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks võetakse vastu Linnavalitsuse Infosaalis (Vabaduse väljak 7), laud nr 4. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada :

1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)

2. tööealisel puudega isikul Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kus on märge et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue

3. lapsel ja pensioniealisel puudega isikul lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele pere või raviarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

4. ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral arstitõend (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta) .

5. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

5. täidetud avaldus parkimiskaardi taotlemiseks

Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja. Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis-või nägemisfunktsioonikõrvalekalde korral antakse parkimiskaart arstitõendi alusel kõrvalekalde möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

 

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Täida vorm, mille leiad jaotusest VORMID

Isikutuvastus

Digiallkirjasta

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil silvi.kivisik@tallinnlv.ee

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Helista telefonil 640 4456

Tallinna Transpordiamet
Kontaktandmed
Ametnik: Silvi Kivisik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404456
E-post: silvi.kivisik@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)
Lõuna 12.15 - 13.00, reedeti ilma lõunata

Isikutuvastus

1. võta kaasa isikut tõendavad dokumendid

2.Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus

3. dokumendifoto

4. pere- või eriarsti väljastatud teatis

Pere- või eriarsti tõendit on vaja ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral. Juhul kui kaarti taotletakse lapsele või pensioniealisele isikule, on lisaks puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele vaja esitada ka pere-või raviarsti tõend liikumis- või nägemisfunktsioonikõrvalekalde kohta.

Kuhu avaldus esitada

Esita klienditeenindajale

Tulemus

Taotlus võetakse menetlusse

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Helista telefonil 640 4456

Tallinna Transpordiamet
Kontaktandmed
Ametnik: Silvi Kivisik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404456
E-post: silvi.kivisik@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)
Lõuna 12.15 - 13.00, reedeti ilma lõunata