Linna kaubamärgid ja sümbolid

Tallinna kaubamärke kasutatakse Tallinnat tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm kohtades. Tallinna sümbolid on suur ja väike vapp, täisvapp, linnalipp ja heraldiline vapilipp.
Tallinna kaubamärk antakse lihtlitsentsilepingu alusel kasutusse üldjuhul mitte kauemaks kui kaheks aastaks.
Sümbolite kasutamise luba antakse ühekordselt lihtkirja alusel. Tallinna Linnakantselei nimele registreeritud kaubamärgid on leitavad Eesti Patendiameti Kaubamärkide andmebaasi vahendusel (väljale "Taotleja/Omanik" tuleb sisestada "Tallinna Linnakantselei").

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

 1. Tutvu Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise korraga.
 2. Esita vabas vormis taotlus, milles märgitakse kaubamärgi kasutusala ning tiraaži suurus ja kasutusloa soovitav tähtaeg. Võimaluse korral lisa kaubamärgi kasutamise visuaalne näidis.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus aadressile kaubamark@tallinnlv.ee.

Tulemus

Komisjon vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Komisjoni otsuse alusel annab linnavalitsus oma korraldusega loa kaubamärgi kasutamiseks või keeldub loa andmisest. Taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest teavitab komisjon loa taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest istungil. Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib linnakantselei kaubamärgi kasutamise taotlejaga lihtlitsentsilepingu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Linnavalitsuse korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tallinna Linnakantselei
Kontaktandmed
Ametnik: Elo Eesmäe
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404217
E-post: elo.eesmae@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata

 • Tutvu Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise korraga.
 • Esita kirjalik taotlus, milles on märgitud kaubamärgi kasutusala ning tiraaži suurus ja kasutusloa soovitav tähtaeg. Võimaluse korral lisa kaubamärgi kasutamise visuaalne näidis.
 • Kuhu avaldus esitada

  Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Tallinna Linnakantselei, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199.

  Tulemus

  Komisjon vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Komisjoni otsuse alusel annab linnavalitsus oma korraldusega loa kaubamärgi kasutamiseks või keeldub loa andmisest. Taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest teavitab komisjon loa taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest istungil. Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib linnakantselei kaubamärgi kasutamise taotlejaga lihtlitsentsilepingu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Linnavalitsuse korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.