Rohevõrgustiku, puhke- ja virgestusalade haldamise korraldamine

Rohealade, sh linnametsade ning puhke- ja virgestusalade arendamine ning nende säilimise ja säästliku kasutamise korraldamine. Teenus ei hõlma ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute hooldust.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali nimekirjast sobiv teenuse osutaja:

Tallinna Keskkonnaamet