Maa erastamine

Maa ostueesõigusega erastamise korraldamine

Kinnisasjaga piirneva maa erastamise korraldamine

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Küsi informatsiooni telefonil 6404638 või tule vastuvõtuaegadel kohale Tallinna Linnavaraametisse, Vabaduse väljak 10, V korrus.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ja muud eelnevalt telefoni teel kokkulepitud materjalid.

Tulemus

Sinu taotlust menetletakse. Kui takistusi ei esine siis võetakse vastu asjakohane linnavalitsuse korraldus.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöördu kirjalikult Tallinna Linnavaraameti poole aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Natalia Kalm-Kornet
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404280
E-post: natalia.kalm-kornet@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
empty   
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)