Matuseteenused

Matuse vormistamiseks pöörduda kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse matuse päeva ja kellaaja kindlaksmääramiseks. Varem hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse 1 või 2-kohaline plats kalmistule vaba maa olemasolul või korduvkasutusse võetud akteeritud hauaplatsidele. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal.

Loe edasiKuva vähem

Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud surmatunnistuse, näidanud talle varem kasutada antud hauaplatsil uue haua koha või koos kalmistu esindajaga välja valinud kalmistul olemasolevate vabade matmiskohtade hulgast talle sobiva ja tasunud tellitud teenuse eest. Suvehooajal (16. aprillist kuni 30. novembrini) tuleb matus vormistada hiljemalt matusele eelneval päeval kella 10.00-ks. Talvehooajal (1. detsembrist kuni 15.aprillini) - üle-eelmisel päeval. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi ei korraldata.
Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele hauaplats on eraldatud. Kasutaja võib tõestatud volikirja alusel lubada hauaplatsi kasutamist matmise korraldamiseks teistele isikutele.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöörduge selle kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse hauaplatsi täpsustamiseks, matuse päeva ja kellaaja kindlaks määramiseks.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ja surmatunnistuse originaal.

Tasumine

Vastavalt kehtivale hinnakirjale on võimalik tasuda kalmistukontoris nii sularahas kui kaardiga.

Tulemus

Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud surmatunnistuse, näidanud talle varem kasutada antud hauaplatsil uue haua koha või koos kalmistu esindajaga välja valinud kalmistul olemasolevate vabade matmiskohtade hulgast talle sobiva ja tasunud tellitud teenuse eest. Hauaplatsiga seotud toimingud ja platsikasutaja andmed registreeritakse Tallinna kalmistute registris.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kirjuta avaldus Tallinna Kalmistute juhatajale.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: